FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych dotyka w Polsce 2 na 100 dzieci i stanowi prawdopodobnie najczęstszą przyczynę niepełnosprawności intelektualnej w krajach rozwiniętych. To choroba, której nie można wyleczyć. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu, można natomiast znacznie złagodzić jej przebieg, zapobiec trwałej i ciężkiej niepełnosprawności, a także – poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie.

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych nt. profilaktyki FASD

Fundacja Zdrowie Dziecka organizuje trzy edycje bezpłatnych szkoleń da pielęgniarek i położnych z całej Polski. Każde szkolenie obejmuje 11 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 min). Celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na FASD.

Tematyka szkoleń została dopasowana do specyfiki wykonywanego zawodu. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. nt. rozpoznawania specyficznych zmian i deficytów widocznych zarówno na etapie noworodkowym (pielęgniarki/położne), jak i na dalszych etapach rozwoju dziecka (pielęgniarka). Zdobyta wiedza merytoryczna pozwoli także uczestnikom na prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do kobiet w ciąży, w tym przeciwdziałających spożywaniu alkoholu w ciąży.

Dla kogo?

Szkolenie jest kierowane do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w:

  • podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
  • szpitalnych oddziałach:
   • pediatrycznych,
   • psychiatrii dzieci i młodzieży,
   • neonatologicznych,
   • patologii ciąży i położniczych,
  • oraz osób pracujących na bloku porodowym i  w oddziałach położniczych w Polsce.

TERMINY SZKOLEŃ (jeden termin do wyboru)

  • 25 czerwca 2022 r.
  • 17 września 2022 r.
  • 19 listopada 2022 r.

MIEJSCE:

Kraków, okolice centrum – dokładna lokalizacja zostanie podana na początku czerwca

ZAPISY:

Na każde szkolenie obowiązuje limit 30 miejsc. Uczestnicy szkoleń będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń.

>> Link do zapisów na szkolenie <<

PLAN SZKOLENIA

I. Część wykładowa

9:00 – 9:05 Przywitanie uczestników (5 min)

9:05 – 10:35 (2 h)

Gr 1 Alkohol a ciąża.

Gr 2 Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u noworodka i dziecka młodszego.

10:35 – 10:50 przerwa kawowa (15 min)

10:50 -12:20 (2 h)

Gr 1 Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u noworodka i dziecka młodszego.

Gr 2 Alkohol a ciąża.

12:20 – 12:35 przerwa kawowa (15 min)

12:35 – 13:20 (1 h)

Gr 1 Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u dziecka starszego?

Gr 2 Ocena prenatalnej ekspozycji na alkohol

13:20 – 14:05 przerwa obiadowa (45 min)

14:05 – 14:50 (1 h)

Gr 1 Ocena prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Gr 2 Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u dziecka starszego?

II. Część warsztatowa

14:50 – 16:20 (2 h)

Warsztat do wyboru, 3 grupy równolegle:

  • FASD w POZ – gdzie się „chowają” pacjenci?
  • Pacjent z FASD w oddziale pediatrycznym.
  • Położna na tropie FASD.

16:20 – 16:35 – przerwa kawowa (15 min)

16:35 – 19:00 (3 h)

Gr 1 Jak zadawać trudne pytania? Warsztaty z komunikacji z elementami dialogu motywującego

Gr 2 Jak zadawać trudne pytania? Warsztaty z komunikacji z elementami dialogu motywującego

19:00 Zakończenie szkolenia

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia i materiały wraz z rekomendacjami.

EKSPERCI

Program szkolenia został opracowany przez ekspertki i współautorki rekomendacji dotyczących zespołu FASD opublikowanych w 2020 roku w Medycynie Praktycznej – Pediatria:

  • dr n. med. Katarzynę Annę Dyląg, specjalistę pediatrii,
  • dr n. med. Katarzynę Kowalską, psychologa,
  • Aleksandrę Sikorę – Sporek, specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownika zespołu Centrum FASD przy WSSDz im. św Ludwika w Krakowie.

Specjalistki posiadają doświadczenie w diagnozie FASD, są także członkiniami zespołu Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Logo: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia