1,5%
Mnożymy przez tysiące uśmiechów

MNOŻYMY
PRZEZ TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Fundacja Zdrowie Dziecka

Strzelecka 2
31-503 Kraków
   12 619 86 00 wew. 720
   [email protected]

NIP: 676-11-89-712

Jadwiga Czeczótko

Prezes Fundacji
   [email protected]

Justyna Urbańska

   12 619 86 00 wew. 720
   [email protected]

Konto: Bank Pekao S.A. O/Kraków

30 1240 4689 1111 0000 5142 2824

Informacje do rocznego zeznania podatkowego:

Nazwa fundacji: Fundacja „Zdrowie Dziecka”

KRS: 0000256178