Fundacja Zdrowie Dziecka

Strzelecka 2
31-503 Kraków
   12 285 07 44

   fundacja@dzieciecyszpital.pl

NIP: 676-11-89-712

Jadwiga Czeczótko

Prezes Fundacji
   jczeczot@dzieciecyszpital.pl

Katarzyna Gawron

Kierownik Biura Fundacji
   12 285 07 44
   fundacja@dzieciecyszpital.pl

Konto: Bank Pekao S.A. O/Kraków

30 1240 4689 1111 0000 5142 2824

Informacje do rocznego zeznania podatkowego:

Nazwa fundacji: Fundacja „Zdrowie Dziecka”

KRS: 0000256178