Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

Marcin Równicki

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Ziyad Raoof

Sekretarz Rady Fundacji

Anna Świętoń