Wyprodukowaliśmy spot wideo promujący hortiterapię!

Głównym celem projektu „Terapia ogrodem – hortiterapia w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Radziszowie w 2021 roku” było wsparcie procesu leczenia pacjentów hospitalizowanych długoterminowo z wykorzystaniem niestandardowej metody rehabilitacji jaką jest hortiterapia. Dzięki pełnym entuzjazmu prowadzącym oraz zaangażowanemu personelowi Szpitala, mogliśmy zrealizować wszystkie założenia projektu. Zajęcia przyczyniły się do poprawy w zakresie dużej i małej motoryki oraz w sferze psycho-społecznej pacjentów. Ważne dla nas było także to, że wszyscy rodzice wnioskowali o rozszerzenie zajęć hortiterapii na cały rok i zwiększenie liczby dzieci na zajęciach!

Projekt finansowany ze środków Fundacji Poland Business Run.