1,5%
Mnożymy przez tysiące uśmiechów

MNOŻYMY
PRZEZ TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Trwa kampania społeczne
nt. FAS

Krakowska  Fundacja Zdrowie Dziecka realizuje  kampanię społeczną uświadamiającą konsekwencje picia alkoholu w ciąży (FAS), kształtującą postawę współodpowiedzialności za nowe życie wśród osób z otoczenia kobiet w ciąży. Projekt wspiera 21 jednostek partnerskich. Wśród nich znajdują się szpitale, szkoły rodzenia oraz ośrodki terapii uzależnień.  W każdym z nich można odebrać specjalne broszury przygotowane przez specjalistów w temacie FAS. Elektroniczna  wersja dostępna jest na stronie internetowej www.zdrowiedziecka.org.  Projekt jest  współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków i potrwa do końca listopada.

Ideą kampanii jest zwiększenie wiedzy mieszkańców Krakowa nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) oraz  zwrócenie ich uwagi na fakt, że odpowiedzialność za nowe życie spoczywa nie tylko na przyszłej matce, ale również na osobach z jej otoczenia. Jednym z działań, pomagających w propagowaniu  tego założenia jest spot radiowy, w którym mężczyzna informuje o podjęciu razem z żoną świadomej decyzji o powiększeniu rodziny i zdecydowaniu również o tym,  że oboje nie będą pić alkoholu przez kolejne 9 miesięcy.  W realizacji celu aktywnie pomagają jednostki partnerskie:

 1. Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie,
 2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „PRO-VITA” NZOZ Kraków-Śródmieście,
 3. Szkoła rodzenia „Eco Partus”,
 4. NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED” s.c.,
 5. NZOZ KOV-MED,
 6. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,
 7. NZOZ Centrum Medyczne Larmed,
 8. Poradnia Leczenia Uzależnień „ALKO-MED”,
 9. NZOZ Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA,
 10. PRO CREATIVE Poradnia Lekarska Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 11. Rodzinne Centrum Położnicze Koala,
 12. Scanmed Multimedis S.A.,
 13. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie,
 14. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Poradnia Leczenia Uzależnień,
 15. Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza,
 16. Szpital Położniczo-Ginekologiczny UJASTEK, Centrum Medyczne UJASTEK,
 17. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 18. Szkoła Rodzenia Groszki,
 19. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
 20. NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”,
 21. Współpraca Centrum Profilaktyki Uzależnień

W każdej z nich dostępna będzie broszura edukacyjna przygotowana przez członków Rady Eksperckiej powołanej w ramach kampanii. Opisywane w niej tematy dotyczą poziomu rozpowszechnienia FASD w Polsce, konsekwencji spożywania alkoholu dla płodu, charakterystycznych cech wyróżniających dzieci z FAS,  konsultacji lekarskich wymaganych przez dziecko z FAS oraz lokalnych działań zmierzających do zmniejszenia wymiarów opisywanego zjawiska. Artykuły dostępne są również na stronie internetowej Fundacji Zdrowie Dziecka www.zdrowiedziecka.org. Ponadto, w ramach prowadzonych działań zostały przygotowane także citylighty wykorzystujące przestrzeń publiczną do ekspozycji myśli przewodniej kampanii: „Wybierz mądrze – nie pij w ciąży! Życie Twojego dziecka jest najważniejsze!”.

Kampania społeczna informacyjno-edukacyjna