Ponad 9 tys. zł na Salę Doświadczania Świata w Radziszowie

Fundacja Zdrowie Dziecka dostała dofinansowanie w wysokości 9 061,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Stworzenie Sali Doświadczania Świata w celu wsparcia rehabilitacji pacjentów Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Radziszowie”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Dzięki temu z SDŚ będą mogły korzystać dzieci m.in. z autyzmem, ADHD, zespołem Downa i inni pacjenci, którzy mają problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych świata.

Głównym celem stworzenia SDŚ jest ułatwienie pacjentom doświadczania odczuć, dźwięków, zapachów, obrazów – których nie potrafią wyselekcjonować w chaosie codzienności. Terapia stymuluje układ nerwowy w celu pokonywania trudności rozwojowych oraz rozwijania prawidłowego odbioru i analizy bodźców tj. percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Dzieci będą mogły sprawniej funkcjonować poza szpitalem, a co za tym idzie, w przyszłości również w środowisku zawodowym.

Tego typu terapia w formie „naukowej zabawy”, jest możliwa do przeprowadzenia jedynie dzięki specjalistycznemu asortymentowi i wyposażeniu. W Sali Doświadczania Świata będzie można zobaczyć m.in. „niewidzialne obrazy” – w zaciemnionym i wyciszonym środowisku ze świecącymi przedmiotami. W pomieszczeniu znajdzie się również specjalny stół, który będzie służył do podświetlania prac plastycznych, przejrzystych i przeźroczystych obiektów, obserwowania wzorów, kształtów i kolorów. Powstanie także barwny ogród z materiałowych kwiatów dzięki którym pacjenci będą uczyć się liczenia, mierzenia i sortowania.

W Sali Doświadczania Świata będą rehabilitowani mali pacjenci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie, mieszkający na terenie całej Małopolski.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Przyjaciele >>