Pilotażowa muzykoterapia

Fundacja Zdrowie Dziecka umożliwiła przeprowadzenie miesięcznego pilotażu zajęć muzykoterapii wśród pacjentów WSSDz im. św. Ludwika w Radziszowie. Zajęcia odbywały się zarówno w grupach jak i indywidualnie, dwa razy w tygodniu. Spotkania prowadziła muzykolog Paulina Olko.

  • Zajęcia muzykoterapii odbyły się w terminie 22.10. – 9.11.2018 r.
  • 15 godzin zajęć: 12 godzin przeznaczonych było na sesje indywidualne (24 sesje po ~30 minut każda), pozostałe 3 godziny na sesje grupowe (5 sesji po ~35-40 minut każda).
  • W sesjach grupowych brało udział zwykle czworo – pięcioro dzieci wraz z rodzicami.

Przyjaciele >>