Nowy sprzęt dzięki
International Paper


Dzięki środkom finansowym otrzymanym od International Paper Polska sp. z o.o. w ramach projektu Zdrowie wg Dr. Ludwiczka Fundacja kupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości 15 980,00 zł:

  • analizator składu ciała,
  • podoskop,
  • gastrolyzer

Sprzęt diagnostyczny stanowi trwały rezultat projektu i będzie wykorzystywany przez Fundację Zdrowie Dziecka oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie w ramach innych akcji promujących zdrowie, profilaktykę i diagnostykę dzieci i młodzieży.

Przyjaciele >>