FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych dotyka w Polsce 2 na 100 dzieci i stanowi prawdopodobnie najczęstszą przyczynę niepełnosprawności intelektualnej w krajach rozwiniętych. To choroba, której nie można wyleczyć. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu, można natomiast znacznie złagodzić jej przebieg, zapobiec trwałej i ciężkiej niepełnosprawności, a także – poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie.

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych nt. profilaktyki FASD

Fundacja Zdrowie Dziecka organizuje cztery edycje bezpłatnych szkoleń da pielęgniarek i położnych z całej Polski. Każde szkolenie obejmuje 12 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 min). Celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na FASD. 

Tematyka szkoleń została dopasowana do specyfiki wykonywanego zawodu. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. nt. rozpoznawania specyficznych zmian i deficytów widocznych zarówno na etapie noworodkowym (pielęgniarki/położne), jak i na dalszych etapach rozwoju dziecka (pielęgniarka). Zdobyta wiedza merytoryczna pozwoli także uczestnikom na prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do kobiet w ciąży, w tym przeciwdziałających spożywaniu alkoholu w ciąży.

Termin i miejsce szkoleń

Terminy szkoleń w 2023 roku: 30 września i 18 listopada.

Miejsce szkoleń: Kraków, Hotel Novotel (Centrum Krakowa, 1 km od Zamku Królewskiego)

Termin i miejsce dwóch kolejnych szkoleń, które odbędą się w 2024 roku zostaną podane w późniejszym terminie.

>> Kliknij, by zapisać się na szkolenie <<

Dla kogo?

Szkolenie jest kierowane do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w:

  • podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
  • szpitalnych oddziałach:
   • pediatrycznych,
   • psychiatrii dzieci i młodzieży,
   • neonatologicznych,
   • patologii ciąży i położniczych,
  • oraz osób pracujących na bloku porodowym i  w oddziałach położniczych w Polsce.

EKSPERCI

Program szkolenia został opracowany przez ekspertki i współautorki rekomendacji dotyczących zespołu FASD opublikowanych w 2020 roku w Medycynie Praktycznej – Pediatria:

  • dr n. med. Katarzynę Annę Dyląg, specjalistę pediatrii,
  • dr n. med. Katarzynę Kowalską, psychologa,
  • Aleksandrę Sikorę – Sporek, specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownika zespołu Centrum FASD przy WSSDz im. św Ludwika w Krakowie.

Specjalistki posiadają doświadczenie w diagnozie FASD, są także członkiniami zespołu Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

PROGRAM SZKOLENIA

8.00– 8:05 Przywitanie uczestników

8.15-9.00 Wykład inauguracyjny: Głos zza oceanu – rola pielęgniarki i położnej w profilaktyce/diagnostyce i terapii FASD z perspektywy systemu kanadyjskiego – wykład w formie wideo streamingu (prowadzony w czasie rzeczywistym)

9:05 – 10:35 (2 h)
Gr 1 wykład Alkohol a ciąża
Gr 2 wykład Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u noworodka i dziecka młodszego.

10:35 – 10:50 przerwa kawowa (15 min)

10:50 -12:20 (2 h)
Gr 1 wykład Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u noworodka i dziecka młodszego
Gr 2 wykład Alkohol a ciąża

12:20 – 12:35 przerwa kawowa (15 min)

12:35 – 13:20 (1 h)
Gr 1 wykład Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u dziecka starszego.
Gr 2 wykład Ocena prenatalnej ekspozycji na alkohol

13:20 – 14:05 przerwa obiadowa (45 min)

14:05 – 14:50 (1 h)
Gr 1 wykład Ocena prenatalnej ekspozycji na alkohol
Gr 2 wykład Czym jest FASD? Charakterystyka zaburzeń u dziecka starszego.

14:50 – 16:20 (2 h)
Warsztat do wyboru, 3 grupy równolegle:
✓ FASD w POZ- gdzie się „chowają” pacjenci?
✓ Pacjent z FASD w oddziale pediatrycznym
✓ Położna na tropie FASD

16:20 – 16:35 – przerwa kawowa (15 min)

16:35 – 19:00 (3 h)
Gr 1 Jak zadawać trudne pytania? Warsztaty z komunikacji z elementami dialogu
motywującego
Gr 2 Jak zadawać trudne pytania? Warsztaty z komunikacji z elementami dialogu
Motywującego

19:00 Zakończenie szkolenia

>> Kliknij, by zapisać się na szkolenie <<

Chcesz wiedzieć się więcej?
Napisz do nas na [email protected] 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.