FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych dotyka w Polsce 2 na 100 dzieci i stanowi prawdopodobnie najczęstszą przyczynę niepełnosprawności intelektualnej w krajach rozwiniętych. To choroba, której nie można wyleczyć. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu, można natomiast znacznie złagodzić jej przebieg, zapobiec trwałej i ciężkiej niepełnosprawności, a także – poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie.

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych nt. profilaktyki FASD

Fundacja Zdrowie Dziecka organizuje cztery edycje bezpłatnych szkoleń da pielęgniarek i położnych z całej Polski. Każde szkolenie obejmuje 11 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 min). Celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na FASD.

Tematyka szkoleń została dopasowana do specyfiki wykonywanego zawodu. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. nt. rozpoznawania specyficznych zmian i deficytów widocznych zarówno na etapie noworodkowym (pielęgniarki/położne), jak i na dalszych etapach rozwoju dziecka (pielęgniarka). Zdobyta wiedza merytoryczna pozwoli także uczestnikom na prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do kobiet w ciąży, w tym przeciwdziałających spożywaniu alkoholu w ciąży.

Dla kogo?

Szkolenie jest kierowane do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w:

  • podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
  • szpitalnych oddziałach:
   • pediatrycznych,
   • psychiatrii dzieci i młodzieży,
   • neonatologicznych,
   • patologii ciąży i położniczych,
  • oraz osób pracujących na bloku porodowym i  w oddziałach położniczych w Polsce.

EKSPERCI

Program szkolenia został opracowany przez ekspertki i współautorki rekomendacji dotyczących zespołu FASD opublikowanych w 2020 roku w Medycynie Praktycznej – Pediatria:

  • dr n. med. Katarzynę Annę Dyląg, specjalistę pediatrii,
  • dr n. med. Katarzynę Kowalską, psychologa,
  • Aleksandrę Sikorę – Sporek, specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownika zespołu Centrum FASD przy WSSDz im. św Ludwika w Krakowie.

Specjalistki posiadają doświadczenie w diagnozie FASD, są także członkiniami zespołu Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

 

Więcej informacji na temat dokładnej lokalizacji, terminach szkoleń oraz zapisach już wkrótce.

Chcesz wiedzieć się więcej?
Napisz do nas na [email protected] 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Logo Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Programu Zdrowia, KCPU