Muzykoterapia

Fundacja CAN-PACK Fundusz Grantów Lokalnych

Mali pacjenci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie biorą udział w muzykoterapii. Takie zajęcia są znakomitym uzupełnieniem kompleksowej rehabilitacji. „Dzieci angażują się w terapię nie odczuwając wysiłku, a wręcz dobrze się bawiąc” – zauważa muzykoterapeutka Paulina Olko.

Przez terapię muzyką można stymulować rozwój mowy pacjenta, zwiększać świadomość ciała, ruchu, przestrzeni, a także rozwijać jego kreatywność i rozbudzać nowe zainteresowania.

Muzyka jako pewien uniwersalny język dociera nie tylko do naszych uszu (w aspekcie fizycznym), ale kompleksowo oddziałowuje na sfery emocjonalną, społeczną i duchową człowieka. Jednak to relacja jest istotą muzykoterapii – stwarza pacjentowi pewną bezpieczną przestrzeń do wyrażenia siebie i zapewnia wsparcie i motywację do dalszej pracy. Dzięki temu pacjenci angażują się w terapię nie odczuwając wysiłku, a wręcz dobrze się bawiąc – tłumaczy prowadząca Paulina Olko.

W zajęciach mogą uczestniczyć niepełnoletni pacjenci z zaburzeniami psychoruchowymi, autyzmem, zespołem Downa czy trudnościami adaptacyjnymi.

Projekt pn. „Muzykoterapia dla pacjentów Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Radziszowie” realizowany jest przez Fundację Zdrowie Dziecka, a sfinansowany został przez Fundację CAN-PACK.

Przyjaciele >>