Wracamy na oddziały!

Jesteśmy przeszczęśliwi, że w tym roku znowu zobaczymy się w przestrzeniach Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Z powodu pandemii, zeszłoroczna edycja „Muzykoterapii” musiała sięgać po rozwiązania on-line – dla małych pacjentów MCR w Radziszowie przygotowaliśmy serię filmów muzykoterapeutycznych, z których bezpiecznie mógł korzystać każdy pacjent. W tym roku – HURRA! – w końcu spotkamy się stacjonarnie 🙂

Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, od lipca do października zorganizujemy cotygodniowe sesje terapeutyczne dla dzieci – małych pacjentów Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. W sumie, spotkamy się z dziećmi co najmniej 32 razy, a w zajęciach weźmie udział ponad 65 dzieci! Szpitalna sala do terapii zajęciowej, zostanie dodatkowo wyposażona w 3 zestawy instrumentów do muzykoterapii, które będą mogły posłużyć kolejnym pacjentom.

Zajęcia poprowadzi … 

Nasza i Wasza ulubiona muzykoterapeutka – Paulina Olko. Paulina jest muzykiem, muzykologiem, muzykoterapeutą i absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  Od 2018 roku zajmuje się zawodowo muzykoterapią prowadząc sesje indywidualne oraz grupowe dla zróżnicowanych odbiorców. Organizuje autorskie warsztaty muzyczne i muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, prowadzi zajęcia w klubach malucha, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i klubach seniora. Paulina współpracuje z naszą Fundacją już od 2018 roku, gdy w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie prowadziła zajęcia muzykoterapii.

Muzyka jest dobra na wszystko

Zajęcia muzykoterapeutyczne opierają się przede wszystkim na improwizowaniu, słuchaniu, śpiewaniu, graniu i tworzeniu utworów muzycznych. Jednak pod płaszczykiem zabawy i rozrywki, kryje się skrupulatnie zaplanowany proces terapeutyczny wspierający całościowy rozwój (małego) człowieka.

Zajęcia muzykoterapii mają na celu pobudzenie kreatywności, naukę i wspieranie rozwiązywania problemów, zachęcanie do nieszablonowego myślenia i działania, ale także budowanie umiejętności rozumienia własnych emocji i komunikatów – zarówno na poziomie werbalnym jak i niewerbalnym.

Poprzez muzykoterapię, pacjenci pracują nad rozwojem społecznym, emocjonalnym, komunikacyjnym, poznawczym oraz ruchowym. Muzykoterapia służy więc także celom poza-muzycznym: odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów i nowych kompetencji, rozwojowi kreatywności, rozbudzaniu nowych zainteresowań i zwiększaniu potencjału indywidualnych talentów.

Zajęcia muzykoterapeutyczne wpłyną na uczestników na wielu płaszczyznach, choć dla każdego uczestnika w inny sposób:

  • poprawią umiejętności naśladowania, skupienia i przetwarzania informacji,
  • poprawią / rozwiną komunikację werbalną i niewerbalną,
  • wesprą rozwój społeczny – umiejętność inicjowania, nawiązywania relacji,
  • wpłyną pozytywnie na rozwój emocjonalny – szczególnie obszary związane z wyrażaniem siebie, swoich
  • negatywnych i pozytywnych emocji, radzeniem sobie w sytuacjach stresowych, pełnych napięcia czy złości,
  • ukazywaniem możliwości rozładowania i rozwiązywania konfliktów,
  • wspomogą proces rehabilitacji poprzez wsparcie usprawnienia motoryki małej oraz dużej – powiązanych m.in. z
  • koordynacją ruchową czy poprawną manipulacją.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Kolorowa grafika: dziewczynka w różowej sukience gra na dzwonkach. Napis: "Muzykoterapia dla pacjentów Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie"