29 026,90 zł – to kwota, jaką nam przekazaliście w 2022 r. przy rozliczeniu PIT.
Wasz 1% sprawił, że mogliśmy m.in. zorganizować zajęcia hortiterapii dla pacjentów Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika – MCR w Radziszowie 💚
Jak działa hortiterapia? Jak wyglądają zajęcia terapii ogrodniczej?
𝐙𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳𝐜𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚ł, 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐲 𝐝𝐥𝐚 𝐖𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐠𝐨𝐭𝐨𝐰𝐚𝐥𝐢𝐬́𝐦𝐲 👉
Ikona 1%

Zajęcia hortiterapii sfinansowano ze środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych