1,5%
Mnożymy przez tysiące uśmiechów

MNOŻYMY
PRZEZ TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Fundacja Zdrowie Dziecka wspiera innowacyjne metody terapii FASD

Szkolenie dla lekarzy i psychologów Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie na temat wykorzystania programu MILE w codziennej pracy Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD prowadzone przez prof. Julie Kable z Emory University School of Medicine w Atlancie.

Spotkanie dotyczyło programu terapeutycznego mającego na celu korektę zaburzeń zachowania oraz poprawę umiejętności matematycznych.  Założeniami programu są: praca dziecka z wykwalifikowanym instruktorem w oparciu o scenariusze sesji terapeutycznych 1-2 razy w tygodniu oraz jednoczesna psychoedukacja opiekuna dziecka, tak, aby oddziaływania mogły być kontynuowane w domu.

Fundacja Zdrowie Dziecka zakupiła materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia.