Fundacja z dotacją na zorganizowanie zajęć hortiterapii

To już kolejna edycja wyjątkowej terapii, w czasie której sala gimnastyczna zamienia się w zielone otoczenie. Dzięki wsparciu finansowemu International Paper Fundacja Zdrowie Dziecka może zrealizować projekt „Leczenie ogrodem – II edycja hortiterapii w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Radziszowie”.

Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego z International Paper już w 2016 roku (Pierwsze miejsce w konkursie Fundacji JOY AIM). Działanie wpisuje się w realizowaną od 2011 roku strategię wykorzystywania przez Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika terapii niestandardowych jako wspomagających rehabilitację i terapię pacjentów.

Zajęcia bazujące na kontakcie z roślinami nie tylko wspomagają proces leczenia pacjentów z problemami ruchowymi, ale dzięki nim dzieci czują się bardziej samodzielne, wpływają pozytywnie na ich samoocenę i poczucie bezpieczeństwa. Nie można zapomnieć o tak ważnych aspektach hortiterapii jak:

  • poprawa funkcjonowania narządów ruchu dzieci
  • poprawa funkcjonowania poznawczego u dzieci
  • poprawa funkcjonowania emocjonalnego oraz społecznego
  • wykorzystanie nowoczesnych, kompleksowych metod rehabilitacji obejmujących swoim działaniem psychikę, emocje i społeczne aspekty funkcjonowania  dziecka z niepełnosprawnością.

Spotkania z pacjentami prowadzą m.in. pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mistrz florysta oraz fizjoterapeuci ze Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie i w Radziszowie.

Przyjaciele >>