1,5%
Mnożymy przez tysiące uśmiechów

MNOŻYMY
PRZEZ TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Eksperci w ramach kampanii
nt. FAS

W ramach kampanii społecznej uświadamiającej konsekwencje picia alkoholu w ciąży (FAS), kształtującej postawę współodpowiedzialności za nowe życie wśród osób z otoczenia kobiet w ciąży została powołana Rada Ekspercka składająca się z takich specjalistów jak:

  1. Krzysztof Brzózka Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  2. dr hab. Andrzej Urbanik Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  3. Dr hab. med. prof. UJ Hubert Huras Ordynator Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  4. Monika Borkowska – Żebrowska Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii Uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
  5. Stanisław Stępniewski – Dyrektor Wojewódzkiego specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
  6. Dr n. med. Katarzyna Przybyszewska Kierownik Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie,
  7. med. Joanna Boroń – Zyss Kierownik Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
  8. Katarzyna Dyląg z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie,
  9. Aleksandra Sikora – Sporek z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Dziękujemy za wsparcie merytoryczne!

Kampania społeczna informacyjno-edukacyjna